poniedziałek, 10 lutego 2014

Inny wymiar nieba / Another dimension of the sky

At first glance, the sky should remind you of air, as in ozone notes, cool and fresh.  However in our culture we also have another vision of the sky... The sky, that isn't a cold void, but the place of angels.


Pozornie zapachowe niebo powinno kojarzyć się z powietrzem, czyli nutami ozonowymi, chłodnymi i świeżymi. Jednakże w naszej kulturze mamy także inną wizję nieba... To niebo, które nie jest zimną pustką, lecz siedzibą aniołów.