niedziela, 7 czerwca 2015

Perfumy z okazji dnia seksu / Perfumes for Sex Day

zdjecie coca cola instagramAll pretexts are good to spray yourself with sexy perfumes. Only one thing... What are  „sexy”  perfumes? When I read descriptions of perfumes, almost every scent is described as almost „dripping with sex”, as an aphrodisiac that awakens the senses etc. My opinion is that it often results from the description creator's inability to analyze the scent, as they lack the required tools. The corporate „blueprints” and the unwilingness to stick out also probably is a factor. Everyone writes about sex, as you must act as everyone else.


Każdy pretekst jest dobry, żeby spryskać się seksownymi perfumami. Tylko... Co to takiego „seksowne” perfumy. Kiedy czytam opisy perfum producentów prawie każdy zapach określany jest jako niemal „ociekający seksem”, afrodyzjak pobudzający zmysły itd. Moim zdaniem często wynika to z nieporadności twórców takich opisów, którzy po prostu nie mają odpowiednich narzędzi, żeby przeanalizować zapach i stwierdzić, do jakich potrzeb odbiorcy się on odwołuje. Zapewne też dochodzi tu do głosu korporacyjna sztampa i niechęć do „wychylania się”. Wszyscy piszą o seksie, to inaczej nie wypada.