poniedziałek, 29 grudnia 2014

Jak pachnie Syberia? How does Siberia smell?

www.wowberlinmag.com/wow-beauty-monsieur-guerlain-unveils-its-dna-cuir-de-russie/
Każdy współczesny podróżnik stwierdzi bez wahania, że Syberia pachnie mroźnym powietrzem. Po chwili zastanowienia wymieni aromat żywic unoszący się w ciepłe miesiące nad tajgą i woń ropy emanującej z pól naftowych i nieszczelnych rurociągów. 
 
Every modern traveller would say without doubt that Siberia smells of cold air. After thinking for a moment, he will also name the aroma of resin, hovering in warm months over the taiga, and the scent of oil emanating from oil fields and leaky pipelines.

Przez wieki jednak Syberia kojarzyła się z zapachem... skór którymi były wyłożone sanie, podstawowy środek lokomocji w krainie, w której zima trwa nawet 9 miesięcy. Co dziwne, to właśnie ta woń, a nie aromaty rosyjskich ziół, kwiatów czy drzew, stała się niemal symbolem carskiego imperium i romantycznej rosyjskiej duszy. I to wcale nie dlatego, że za Ural zsyłano najwybitniejszych artystów z Dostojewskm na czele, lecz za sprawą... wymiany handlowej z Zachodem.

 For ages, however, Siberia was associated with the scent of... leather, with which sleighs, which used to be the primary source of locomotion, were lined. What's strange, exactly this scent, and not the aroma of Russian herbs, flowers, or trees, almost became the symbol of the Russian Tsar's empire, and the romantic Russian spirit. And it was not because that the most skilled artists were sent as far as to the Urals with Dostoyevsky in charge, but because of... trade with the West.


www.delcampe.net
 
W XIX wieku jednym towarów importowanych z Rosji były skóry - jasne, cielęce, a co najważniejsze impregnowane sokiem brzozowym, co dawało im niepowtarzalny armat. Perfumiarzom udało się uzyskać substancję imitującą tę woń i nazwali ją "rosyjska skóra". Jej kariera w perfumiarstwie nabrała tempa kiedy po roku 1917 odkryli ją rosyjscy emigranci, u których wywoływała wspomnienia wielkich rosyjskich przestrzeni i podróży przez syberyjskie lasy. 
 
In the 19th century, one of the resources imported from Russia was leather – light leather, calf leather, and most importantly, impregnated with birch sap, which gave it a unique aroma. Perfumers managed to acquire the substance imitating this scent and named it „Russian leather”. Its career in perfumery developed quickly when it was discovered by Russian immigrants after the year 1917, which reminded them of the large Russian spaces and travel through Siberian forests.
www.fragrantica.com

Nic więc dziwnego, że szybko stała się ważnym składnikiem wielu perfum, a uciekinier z Moskwy Ernest Beaux wykreował nawet dla Chanel pachnidło o nazwie Cuir de Russie (rosyjska skóra). Dzisiaj zapach dawnej Syberii można poczuć choćby w perfumach Givenchy Gentleman, lecz zapewne niewielu osobom będzie kojarzył się z azjatycką częścią Rosji. Chyba lepiej zadziałałaby na wyobraźnię woń znoszonej kufajki... 
It is not surprising, therefore, that it quickly became an important ingredient of many perfumes, and the fugitive from Moscow named Ernest Beaux made a perfume for Chanel by the name of „Cuir de Russie” (french for „Russian leather”). Today, the scent of earlier Siberia can be smelled in Givenchy Gentleman, but it most likely will remind few people of the Asian part of Russia. The scent of worn Russian clothing would probably work better on the imagination.


 Opublikowane w "krakowskim" Przekroju  wieki temu... ;)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz